Жаңалықтар Оқушыларға

республикалық қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша «А.Байтұрсынов атындағы олимпиада» тапсырмалары (орыс сыныптары үшін)

бАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА орыс тілді сыныптарға