Жаңалықтар Оқушыларға

республикалық қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша «А.Байтұрсынов атындағы олимпиада» сұрақтары мен тапсырмалары

бАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА